De premie van je autoverzekering drukken? Dat doe je zo!

De autoverzekering is in Nederland één van de vaakst afgesloten verzekeringen van allemaal. Dat hoeft zeker ook niet te verbazen, integendeel. Voor elke persoon die graag een gemotoriseerd voertuig zoals bijvoorbeeld een auto in het verkeer wenst te brengen geldt namelijk dat deze bij wet verplicht dient te zijn verzekerd. Het volstaat om hiervoor een WA-verzekering af te sluiten die zorgt voor een dekking van de schade aan derden. Ben jij ook van plan om een auto in te schrijven in Nederland en ben je daarom op zoek naar concrete informatie over een geschikte verzekering? Dan is het zeker de moeite waard om even de onderstaande informatie door te nemen. Deze zal je namelijk meteen duidelijk maken hoe je de premie van je autoverzekering zoveel mogelijk kan drukken.

Vergelijk grondig de verschillende soorten autoverzekeringen

Het eerste wat je moet doen wanneer je de prijs van je autoverzekering wenst te drukken is even bekijken welke verschillende mogelijkheden er allemaal op de markt terug te vinden zijn. Er zijn drie verschillende standaard verzekeringen waar een onderscheid tussen wordt gemaakt. Dit betekent concreet dat je kan kiezen voor de volgende mogelijkheden:

  1. De WA-verzekering;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

Wanneer je een echt voordelige verzekering voor je auto wenst af te sluiten kies je bij voorkeur voor de WA-verzekering. Dit is veruit de goedkoopste van alle verschillende autoverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Voor dit type autoverzekering geldt evenwel in de praktijk dat ze uitsluitend een dekking biedt voor schade veroorzaakt aan derden. Dit betekent dat de schade die aan jouw eigen auto ontstaat op geen enkel moment zal worden gedekt. Het spreekt voor zich dat het ontzettend belangrijk is om hier bij stil te blijven staan. Toch, wanneer je vooral zo weinig mogelijk geld wenst te besteden aan het afsluiten van een autoverzekering is dit zeker en vast een meer dan interessante optie om te overwegen. Zonder meer het bekijken waard dus.

auto verzekering

De WA+ beperkt cascoverzekering

De autoverzekering kan zoals hierboven reeds aangehaald in verschillende vormen worden afgesloten. Wat dit betreft zal je tot de vaststelling komen dat de WA+ beperkt cascoverzekering veruit één van de interessantste opties is voor veel mensen. Dat is het gevolg van het feit dat dit type verzekering er bekend om staat het midden te houden tussen enerzijds de erg goedkope WA-verzekering en anderzijds de vooral zeer dure WA+ volledige cascoverzekering of allrisk.

Indien je kiest voor het afsluiten van de WA+ beperkt casco autoverzekering krijg je de beschikking over een verzekering welke niet alleen zorgt voor een dekking voor de schade aan derden, verder is het zo dat er ook heel wat andere vaak voorkomende schadegevallen worden gedekt. Het betreft hier dan meer concreet schade welke ontstaat door bijvoorbeeld:

  • Een sterretje in de voorruit of andere glasschade;
  • Een aanrijding met een wild (loslopend) dier;
  • Een brand of een explosie die zich voordoet;
  • Diefstal of vandalisme;
  • Joyriding;

Ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld stormschade of schade als gevolg van een bepaalde natuurramp zal je tot de vaststelling komen dat dergelijke schade kan worden gedekt. Ondanks al deze verschillende dekkingen is het zo dat deze verzekering er finaal toch bekend om staat op financieel vlak behoorlijk toegankelijk te zijn. Dit maakt ze voor iedereen betaalbaar.

De WA+ volledige casco autoverzekering

De meest complete autoverzekering die er op de markt af kan worden gesloten is de WA+ volledige cascoverzekering. Het betreft hier de meest complete verzekering die ervoor een auto kan worden afgesloten. Om te beginnen kan je rekenen op alle dekkingen die deel uitmaken van de verzekeringen zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald. Dit gezegd hebbende is het zo dat je bij het afsluiten van deze verzekering wel aandachtig dient te zijn voor het feit dat er een vrij stevig prijskaartje aan verbonden is. Met andere woorden, het afsluiten van de allrisk is niet voor iedereen even geschikt. Ben jij echter op zoek naar een verzekering waarmee je gegarandeerd kan rekenen op de best mogelijke dekkingen die er bestaan? Dan kan de keuze voor deze optie zeer interessant zijn!

Waarom moet je aandachtig zijn voor het eigen risico bij een autoverzekering?

Bij het evalueren van een autoverzekering is het zo dat er zelden of nooit rekening wordt gehouden met het eigen risico waarvan sprake is. Dit gezegd hebbende is dat eigen risico nochtans ontzettend belangrijk. Hiervoor geldt namelijk dat ze bepalend is voor het bedrag dat je bij schade zelf zal moeten betalen. Omwille van deze reden is het in de praktijk vaak zo dat mensen alles in het werk trachten te stellen om dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Dit gezegd hebbende is dit niet altijd de meest interessante keuze. Soms is deze bereidwillig verhogen immers een prima idee.

Het verhogen van het eigen risico kan er bij de autoverzekering zomaar voor zorgen dat je kan rekenen op een interessante besparing. Deze besparing wordt mogelijk gemaakt door het feit dat de verzekeraar bij een schadegeval minder zelf moet vergoeden dan standaard het geval zou zijn. Wil je dus met andere woorden een aantrekkelijke besparing realiseren op de kosten van je autoverzekering zonder dat je daarvoor de knip in de dekkingen moet zetten? Dan is dit zeker een goede optie!

Hoe voer je het best een vergelijking uit voor je autoverzekering?

Veel mensen stellen zich in de praktijk hoe ze nu precies het best een vergelijking uit kunnen voeren voor hun autoverzekering. Wat dit betreft dien je er vooral rekening mee te houden dat er twee verschillende opties bestaan. We maken hierbij dan concreet een onderscheid tussen deze opties:

  • Optie 1: Je maakt gebruik van een objectieve vergelijkingssite;
  • Optie 2: Je maakt gebruik van de website van een specifieke verzekeraar;

Bij het vergelijken van een autoverzekering op www.alpina.nl wordt het zeer sterk aanbevolen om te kiezen voor deze eerste optie. In principe zou je er ook zeker voor kunnen kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden die een vergelijkingsmodule met zich meebrengt op de website van een verzekeraar, maar vaak is op deze manier een objectieve uitkomst niet gegarandeerd. Het spreekt voor zich dat deze optie daardoor een stuk minder interessant is dan ze mogelijk in eerste instantie lijkt.